آرشیو برچسب ها: استخدام نیروی تخصصی و بهداشتی

برگزاری اولین فراخوان جذب نیروی تخصصی رسته بهداشتی و درمانی

برگزاری اولین فراخوان جذب نیروی تخصصی رسته بهداشتی و درمانی دانشگاه آزاد اسلامی به منظور تامین کادر درمانی بیمارستانها و مراکز درمانی تابعه، در عناوین شغلی پزشک عمومی، پرستار، کارشناس/کاردان اتاق عمل، ماما، کارشناس/کاردان هوشبری، کمک بهیار، کارشناس امور بیمارستانها، کارشناس بهبود کیفیت، متصدی پذیرش، کارشناس آزمایشگاه، کارشناس رادیولوژی، تکنسین رادیولوژی، کارشناس پروتز، کارشناس امور اطلاعات سلامت، منشی بخش، کارشناس […]

ادامه مطلب